Salarisadministratie in Den Haag

Het voeren van een gedegen salarisadministratie is nodig als u personeel in dienst heeft. Iedere maand dient de werkgever die personeel in dienst heeft loonaangifte te doen. Op basis van de loonaangifte wordt er een bedrag aan de Belastingdienst afgedragen. Het is specialistisch werk dat goed uitbesteed kan worden. Wij van Administratiekantoor JJ van Dalen nemen graag salarisadministratie taken over voor bedrijven in Den Haag en omgeving.

Salarisadministratie J J van Dalen in Den Haag

Salarisadministratie

Er komt bij het voeren van een salarisadministratie veel kijken. Bent u op de hoogte met alle regelgeving? Wilt u uw kostbare tijd besteden aan wat voor u administratieve rompslomp is en voor ons de dagelijkse praktijk? De oplossing ligt klaar. De gehele administratie aangaande de salarissen van personeel kan uitbesteed worden. Alles wordt vervolgens correct bijgehouden. Bij het zelf voeren van de administratie kunnen er door onwetendheid fouten worden gemaakt. Bij de uitbesteding aan een professional is die kans nihil.

Naast dat alle gegevens nauwkeurig worden bijgehouden, mag u van ons meer verwachten. Zo verzorgen wij de aangifte loonbelasting voor de Belastingdienst. Daarnaast regelen wij dat u iedere maand de salarisstroken ontvangt. Verder is het zo dat er op jaarbasis eveneens een aangifte gedaan wordt, waar de jaaropgave uit voortkomt. Deze jaaropgaven van de werknemers worden eveneens toegezonden als de jaarlijkse afsluiting van de administratie is afgerond. 

Er zijn veel bedrijven die onder een bepaalde cao vallen. Indien dit het geval is dan wordt de salarisadministratie bijgehouden en uitgevoerd op basis van de regels zoals deze in de cao zijn neergelegd. Mochten er zich in de cao wijzigingen voordoen dan anticiperen wij daar uiteraard op. In dat opzicht zijn wij dan ook proactief. 

Met de uitbesteding van de administratieve taken op salarisgebied houdt u tijd over die u aan uw onderneming kunt besteden. Het is heel gemakkelijk om voor uitbesteding te kiezen. Wij kunnen snel van start gaan op het moment dat de bedrijfsgegevens en personeelsgegevens bij ons bekend zijn. 

Laat uw salarisadministratie door een deskundig team uitvoeren.
Bel of mail ons voor meer informatie.

Neem contact met ons op